VERSION DIGITAL

VERSION DIGITAL

English | Español | Català

Aportem una línia clara de comunicació, desenvolupant la imatge gràfica adequada i aplicant-hi tècniques interactives. Una eina bàsica en la promoció de qualsevol empresa, projecte or esdeveniment cultural.

Dissenys que inclouen la imatge corporativa i el logotip de l'empresa. Presentacions interactives, senzilles o de més sofisticades. Accions promocionals que presenten d'una manera efectiva qualsevol projecte, producte o missatge publicitari.

>